Lični računarVAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

Pogledajte ovaj priručnik ako budete imali bilo kakvih problema ili pitanja u vezi sa VAIO računarom.

O ovom uputstvu

Posetite VAIO veb lokaciju za podršku koja sadrži ažurne informacije o vašem VAIO računaru.

http://www.sony.eu/support/