Προσωπικός ΥπολογιστήςVAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

Χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον υπολογιστή σας VAIO.

Πληροφορίες για την αυτό το εγχειρίδιο

Επισκεφθείτε την τοποθεσία υποστήριξης VAIO που παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας VAIO.

http://www.sony.eu/support/