Osobný počítačVAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

Túto príručku použite, ak sa vyskytnú problémy alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa počítača VAIO.

Informácie o tejto príručke

Najaktuálnejšie informácie o počítači VAIO nájdete na webovej lokalite technickej podpory pre počítače VAIO.

http://www.sony.eu/support/