Lični računarVAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

Pogledajte ovaj priručnik ako budete imali bilo kakvih problema ili pitanja u vezi sa VAIO računarom.

O ovom uputstvu

Posetite VAIO veb lokaciju za podršku koja sadrži ažurne informacije o vašem VAIO računaru.

http://www.sony.eu/support/