Personal computerVAIO Duo 13SVD1323

Wat moet ik doen als het scherm zwart blijft wanneer ik op de aan-uitknop druk?

 • Zorg dat de helderheid en het contrast correct zijn ingesteld.

 • De beeldschermuitvoer kan zijn ingesteld op een externe monitor.

  Druk meerdere keren op de toetsen Fn+F7 om de gewenste beeldschermuitvoer te selecteren en druk dan op de toets Enter.

 • Als u een extern beeldscherm gebruikt, controleert u of dit op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld. Zorg dat de helderheid en het contrast correct zijn ingesteld.

  Raadpleeg de handleiding bij het beeldscherm voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen.

 • Druk meerdere keren op de toetsen Alt+F4 om het appvenster te sluiten.

  Mogelijk is een appfout opgetreden.

 • Als even wacht en het beeldscherm van de computer blijft leeg, start u uw VAIO-computer opnieuw op door het in de juiste volgorde uitvoeren van onderstaande procedures. Houd er rekening mee dat bij het uitvoeren van deze procedures niet-opgeslagen gegevens beschadigd kunnen raken.

  • Koppel alle randapparaten, zoals een printer of een USB-apparaat, en uw VAIO-computer los van het netwerk.

  • Houd de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt en zorg ervoor dat uw VAIO-computer uit staat. Schakel de computer vervolgens weer in.

 • Als het probleem aanhoudt, stel dan de batterijset terug.

  Houd de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt. Koppel alle kabels los van uw VAIO-computer, zoals de netadapter en houd de knop Batterij uit drie tot vijf seconden lang ingedrukt met een dun, recht voorwerp (zoals een paperclip).

  Wacht ongeveer vijf minuten en sluit alle kabels en randapparatuur weer aan en zet de computer weer aan.

 • Als u uw VAIO-computer snel van een koude naar een warme ruimte brengt of als u de computer gebruikt in een vochtige omgeving, kan er waterdamp in de computer condenseren.

  Wacht in een dergelijke situatie minimaal een uur voordat u de computer inschakelt.

  Gebruik de computer niet in een vochtige omgeving (relatieve vochtigheid hoger dan 80%) omdat dit storingen in de computer kan veroorzaken.