Personal computerVAIO Duo 13SVD1323

Een USB-apparaat opladen

U kunt een USB-apparaat opladen, zelfs wanneer uw VAIO-computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat door de instellingen voor het opladen van USB-apparaten in te schakelen.

Wijzig de instellingen voor de USB-poort die laden via USB ondersteunt alleen wanneer geen USB-apparaat is verbonden met de poort.

  1. Start VAIO Control Center en selecteer Hardware. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
  2. Schakel de optie USB opladen (USB Charging) in.
  3. Sluit een USB-apparaat aan op de USB-poort met de markeringeromheen.

    Als het opladen niet start, zelfs wanneer u een USB-apparaat aansluit op de USB-poort die opladen via USB ondersteunt, koppelt u het apparaat los en sluit u het opnieuw aan.

Opmerking

  • Wanneer de instellingen voor het opladen van USB-apparaten is geactiveerd, zal het stroomverbruik wanneer uw VAIO-computer uit staat of in de slaapstand staat, toenemen omdat de computer de USB-aansluiting van stroom voorziet, zelfs wanneer er op de USB-aansluiting geen USB-apparaat is aangesloten.

  • Wanneer de instellingen voor opladen via USB zijn ingeschakeld, kunt u de functie voor extern ontwaken op het USB-apparaat dat is aangesloten op de USB-poort die opladen via USB ondersteunt, niet gebruiken.

  • Sommige USB-apparaten ondersteunen opladen via USB niet wanneer uw VAIO-computer in slaapstand staat.

Hint

  • Opladen via USB is standaard uitgeschakeld.