เอเชียแปซิฟิก

โปรดตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าแบตเตอรี่ของท่าน อยู่ในโปรแกรมการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือไม่

กรุณาเลือกรหัสแบตเตอรี่ (Parts Number) และใส่หมายเลขแบตเตอรี่ (Serial Number) 7 หลัก
1. ชื่อรุ่นของแบตเตอร์รี่
สำหรับรุ่น VGP-BPS26
เลือกรหัสแบตเตอรี่:
*หากไม่พบรหัสแบตเตอรี่ของท่านในรายการที่แจ้งไว้ หมายถึงว่าแบตเตอรี่ของท่านไม่ได้อยู่ในโปรแกรมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ท่านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ท่านสามารถใช้แบตเตอรี่ของท่านและแน่ใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
2. หมายเลขแบตเตอรี่:
หมายเหตุ:
* โปรดตรวจสอบรหัสแบตเตอรี่ (9 หลัก) ว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่จะใส่หมายเลขแบตเตอรี่
* สำหรับโปรแกรมการเปลี่ยนแบตเตอรี่นี้ รหัสแบตเตอรี่ และ หมายเลขแบตเตอรี่ จะต้องสัมพันธ์กัน

โปรดใส่ หมายเลขแบตเตอรี่ (7 หลัก) ในช่องด้านล่าง
คลิกที่ปุ่ม ส่งข้อมูล

Copyright © 2016 Sony Thai Co., Ltd. All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์