Sony Vietnam

Kiểm tra pin của Quý khách có được áp dụng chương trình thay thế pin

Vui lòng chọn số Part và gõ vào 7 số seri của máy.
1. Loại pin áp dụng
VGP-BPS26
Chọn số Part:
*Nếu số Part trong pin của quý khách không có trong danh sách trên, quý khách không cần  thay thế pin. Hãy yên tâm và quý khách có thể tiếp tục sử dụng pin này.
2. Số seri của Pin:
Lưu ý:
* Hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng số Part (9 số) trước khi gõ số seri.
* Cả hai số Parts và Seri phải phù hợp với chương trình thay thế pin này.

Vui lòng gõ vào 7 số seri vào ô bên dưới.
Nhấp nút Submit.

2016 © Bản quyền thuộc sở hữu Công ty Sony Electronics Việt Nam.