เพื่อยืนยันว่าเครื่อง VAIO รุ่น VGN-TZ ของท่านตรงกันกับที่มีการประกาศและจำเป็นต้องมีการตรวจเช็คและแก้ไข หรือไม่

[รุ่นที่มีการประกาศของ VGN-TZ]
ยืนยันรุ่นที่มีผลกระทบอย่างไร
โปรดยืนยันว่าเครื่อง VAIO ของท่านมีผลกระทบหรือไม่
ข้อควรระวังบางส่วนที่ยกเว้นขึ้นอยู่กับ Serial Number ของเครื่อง
2 ช่องทางสำหรับให้ท่านตรวจสอบและยืนยันว่าเครื่อง VAIO ของท่านมีผลกระทบหรือไม่
1.ตรวจสอบจากหน้าจอ system information โปรดอ้างอิงจากลิงค์ข้างล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
2.ตรวจสอบจาก Label ด้านหลังของเครื่อง VAIO โปรดอ้างอิงจากลิงค์ข้างล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
วิธีการตรวจสอบของหมายเลขสินค้าจากป้าย Label
หมายเหตุ:กรอบสีแดง (ด้านซ้าย) จะเป็นตำแหน่งของ Product Code 8 หลัก กรอบสีฟ้า (ช่องขวา) จะเป็นตำแหน่งของ Serial Number 7 หลัก


  • 1.

  • โปรดพิมพ์หมายเลข Product Code 8 หลัก ในช่องด้านล่าง
  • 2.

  • โปรดพิมพ์หมายเลข Serial Number 7 หลัก ในช่องด้านล่าง
เมื่อใส่ Product Code และ Serial Number แล้ว โปรดคลิกที่ปุ่มยอมรับ